søndag 7. september 2008

NUCH Ørntuas Aiko Reg.nr : 21717/03

Aiko er en meget enkel hund både hjemme å på jakt, veldig lettdressert å tar ting fort.
Han utviklet tidlig et fullgodt jaktsøk å har vist seg å bli en meget god viltfinner.
Aiko viser god beherskelse å ro i de aller fleste jaktsituasjoner å er en meget god apportør.
Eksteriøret er det heller ingenting å si på da han har fått 3 x Cert ,1x cacib 2 x BIR og 2 x BIM og 3BIG på 5 utstillinger. Aiko er elitehund i NPK.
Jaktpremiering:
1 x 3AK
6 x 2AK
1 x 1AK
6 x 1VK
1 x3vk finale
Utstillingspremier:
3 x Cert
1 x cacib
2 x BIM
2 x BIR
3BIG
Jaktprøve kritikker
1AK 19/4-08
Aiko arbeider meget godt i tung snø tar bra med tereng med seg.
i senere mer åpent terreng ser vi aiko arbeider meget godt,får nå mye terreng med seg i god fart og aksjon.Stand korrigerer og fester ny stand reiser ryper villig komplett rolig i oppflukt og skudd Utreder ok.En tiltalende hund som i dag utnyttet sin sjanse. apport bevis forevist
5.5.5.6.4.4.4 Dommer Knut Gjeger
1VK 23/8-08
1runde Aiko mot Poco begge går meget godt kort stand på Poco går på fugl letter og Poco forfølger friskt Aiko over Poco som utgår
2runde Aiko mot whit trixs lady begge starter friskt.Aiko marker og tar stand.Går frem på ordre det lette fugl foran.Aiko er rolig i oppflukt og skudd.Gjentatte stander på gjenliggere under utrednig.Utreder og apporter korrekt.slippe går vidre ny stand på Aiko rolig i oppflukt og skudd Aiko over whit trixs lady.Finaleslipp tromsø mot Aiko Vinner Aiko 1pr vk
5.5.5.6.4.4.4 presisjoner 5
1vk 21/02.09
1.runde mot B pia går stort medvindsøk dekker mye tereng og fører slippe klart.
2.runde mot P sterk rett etter slipp støkker sterk ryper og hundene er komplett rolig.senere fines aiko i stilfull stand.Reiser(5)presis ryper og er komplett rolig i oppflukt og skudd utreder og apportere korekt.
3.runde mot E ask aiko over ask
4.runde mot P joker aiko over joker
1vk dommere ketil sollid/Per anton Berg